Vissza a kezdőlapra


A sommeruniverse.com és a drsommer.hu weboldalakon található fájlok felhasználási feltételei:


A sommeruniverse.com és a drsommer.hu weboldalak kizárólagosan non-profit, személyes célból, dr. Sommer János szellemi és művészi tevékenységének bemutatása érdekében üzemelnek. A weboldalak költségeihez szerződéses vagy egyéb módon más jogalany nem járul hozzá.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56-57. cikke alapján a jelen honlapok működtetése nem minősül szolgáltatásnak, díjazás fejében történő szolgáltatásnak vagy gazdasági szolgáltatásnak, így nem minősül médiaszolgáltatásnak sem.


A jelen honlap(ok)on található, letölthető (megjeleníthető, meghallgatható stb.) szövegek és egyéb alkotások (képek, zenék stb.) tekintetében csakis és kizárólag a személyes és non-profit felhasználás engedélyezett, amely az alkotás(ok) egy darab PC számítógépen történő személyes megtekintését (meghallgatását) jelenti. A szövegek és egyéb alkotások (ideértve az azokat hordozó digitális adatokat is) bármilyen jellegű - részbeni vagy egészbeni - másolása, terjesztése, nyilvánosságra hozása, idézése, módosítása, vagy bármilyen egyéb felhasználása szigorúan tilos. Tilos a letöltött PDF vagy egyéb fájl (fájlok) bármilyen jellegű megváltoztatása is. 


Bármely - jelen honlap(ok)on található - fájl letöltése a fenti felhasználási feltételek ráutaló magatartással történő feltétlen elfogadását jelenti.

Tisztelettel:

dr. Sommer János

sommeruniverse.com, drsommer.hu websites: (C) Copyright dr. Sommer János.
All rights reserved including pictures, music and text.