http://sommeruniverse.com
http://www.sommeruniverse.com/phpBB2/

Bűncselekmény-e Magyarországon a szexuális zaklatás?
http://www.sommeruniverse.com/phpBB2/viewtopic.php?f=21&t=23
Oldal: 1 / 1

Szerző:  dr.sommer [ 2006.12.15. 07:33 ]
Hozzászólás témája:  Bűncselekmény-e Magyarországon a szexuális zaklatás?

Bűncselekmény-e Magyarországon a szexuális zaklatás? Mit tehet az, akit szexuálisan zaklatnak? Tehet-e feljelentést?

Szerző:  ricsaj [ 2007.05.24. 15:09 ]
Hozzászólás témája: 

A hazai jogszabályok nem tartalmazzák a szexuális zaklatás definícióját, az esélyegyenlőségi törvény és a munkatörvénykönyv is csupán a zaklatás fogalmát ismeri.
Nincs jogszabály, amely a szexuális zaklatást nevesítené.
Az Európai Unió 2002-ben hozott olyan szabályozást, mely kétséget kizáróan megadja a szexuális zaklatás meghatározását, ugyanakkor leszögezi, hogy a szexuális zaklatás a nemi alapú diszkrimináció egyik fajtája.

Úgy olvastam, hogy a foglalkoztatás során biztosítandó egyenlő bánásmódról szóló 1976. évi irányelv (76/207/EEC) jelentős módosítása a 2002/73/EC irányelvben történt meg, mely bevezette a korábbiakhoz képest új, korszerűbb meghatározást. Az uniós irányelvek az Európai Unió tagállamaira nézve kötelezőek. Az irányelv alapján: (a) közvetlen diszkrimináció valósul meg, ha valaki a neme miatt kevésbé kedvező bánásmódban részesül, részesült, vagy várhatóan ilyen bánásmódban fog részesülni, mint mások; (b) közvetett diszkrimináció valósul meg, ha egy látszólag semleges szabály, előírás vagy gyakorlat az egyik nemhez tartozó személyeket a másik nemhez tartozó személyekhez képest hátrányos helyzetbe hozna, kivéve, ha ez a szabály, előírás vagy gyakorlat tárgyilagosan igazolható törvényes cél érdekében történik, és az e cél eléréséhez alkalmazott eszköz megfelelő és szükséges; (c) a zaklatás olyan, az ember neméhez kötődő nem kívánatos magatartás, melynek célja vagy hatása egy másik személy méltóságának megsértése, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó megszégyenítő vagy támadó környezetet teremtése; (d) a szexuális zaklatás olyan, szexuális jellegű, nem kívánatos testi, szóbeli vagy non-verbális magatartás, melynek célja vagy hatása egy másik személy méltóságának megsértése, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó megszégyenítő vagy támadó környezetet teremtése.

A hatályos esélyegyenlőségi törvény alapján zaklatás az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személy korával, fogyatékosságával, nemével, szexuális irányultságával függ össze és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

"... sem a munkajogban, sem sehol máshol a magyar jogban nem találunk semmiféle szabályozást a munkahelyi szexuális zaklatásra vonatkozóan. A munkahelyi szexuális zaklatás Magyarországon a jog számára nem létező kategória. A szexuális zaklatás tilalmának kodifikálására irányuló szórványos fölvetéseket a politikai és jogi közvélemény masszívan elutasítja. A jellegzetes elutasító érvek némileg ellentmondanak egymásnak: egyfelől azt mondják, hogy ez beavatkozás lenne a magánszférába, vagy pedig azzal érvelnek, hogy a szabályozás azért szükségtelen, mivel a Büntető törvénykönyv 175. és 180. §-a (személyi szabadság megsértése, illetve becsületsértés), valamint a Ptk. 76. §-ában szabályozott személyhez fűződő jogok sérelme esetén a 84. §-ban foglalt jogorvoslatok megfelelő védelmet biztosítanak szexuális zaklatás esetén."

A nemzetközi jog ennél jóval pontosabban írja körül a fogalmat. Az ENSZ CEDAW Bizottsága által kidolgozott meghatározása szerint a szexuális zaklatás „magában foglalja az olyan szexuálisan determinált nemkívánatos viselkedést, mint a testi kontaktus és közeledés, a szexuális színezetű megjegyzések, pornográf képek mutogatása és szexuális igények kinyilvánítása akár szóval, akár tettel. Az ilyen viselkedés megalázó lehet, egészségügyi problémákat okozhat és a biztonságérzet megrendüléséhez vezethet; diszkriminatív, amennyiben a nő okkal feltételezheti, hogy ha visszautasítja, akkor hátrányos helyzetbe kerül foglalkoztatása, felvétele vagy előmenetele szempontjából vagy hogy emiatt ellenséges munkahelyi légkör alakul ki körülötte”.

Szerző:  ricsaj [ 2007.07.14. 11:14 ]
Hozzászólás témája: 

:lol: köszi

Oldal: 1 / 1 Időzóna: UTC + 1 óra [ nyi ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/